1 12 111 111 11
 
 
  11 1 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incipit
d
Incipit