12
111
1 1 11
 
 
  11 1 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujica bevecht de Draak van de Prohibitie - Illustratie door Cifré

Uitnodiging

Nu de 31 januari deadline voor de nominering voor de 2014 Nobelprijs voor de Vrede nadert, heeft het Drugs Vredesinstituut de eer om de kandidatuur voor deze prijs van de president van Uruguay, de heer Jose Mujica Cordano, onder uw aandacht te brengen.

U herinnert zich wellicht dat president Mujica in december 2012 een wetsvoorstel voor de legalisering van cannabis naar het parlement van Uruguay stuurde. Op 31 juli van dit jaar is dit wetsvoorstel aangenomen in het Huis van Afgevaardigden en op 10 december, Mensenrechtendag, werd het ook goedgekeurd door de Senaat. Op 23 december ondertekende Mujica het voorstel en kreeg het kracht van wet. Het doel achter deze legalisatie is om geleidelijk aan door een rechtvaardig en effectief drugs controlebeleid de mislukte oorlog tegen drugs te vervangen en ​​het daarmee gepaard gaande geweld, de corruptie, de sociale ontwrichting en het gebrek aan respect van de mensenrechten waar de Uruguayaanse samenleving en in het bijzonder de jeugd, aan wordt blootgesteld, te verminderen .

Het wordt steeds duidelijker dat de mensenrechten het hart van de drugsbestrijding moeten vormen, maar het wordt jammer genoeg nog steeds niet buiten de gemeenschap van de gebruikers begrepen ​​dat de consumptie van marihuana zelf beschermd moet worden als een mensenrecht, op gelijke voet met rechten als de vrijheid van informatie en de vrijheid van godsdienst. Het begeleidend paper ' Mujica’s marihuana legalisering :  instrument voor vrede en begrip " (marihuana bevordert de vrede ) kijkt naar het gebruik van marihuana en andere extase oproepende producten in sjamanistische en bijbelse tijden en wijst op hun weldadige religieuze, re–creationele waarde doorheen de geschiedenis tot in de hedendaagse samenleving.

Sinds vorig jaar ontwikkelt het drugsbeleid in Amerika zich op ongekende wijze. In 2012 verliet Bolivia het Enkelvoudig Verdrag van 1961 waartoe het een jaar later opnieuw werd toegelaten met een voorbehoud tot handhaving van het traditionele gebruik van coca. In november van dat jaar werd in de staten Colorado en Washington marihuana gelegaliseerd en in augustus 2013 maakte de Amerikaanse federale overheid bekend dat zij de wetten van deze staten niet zou aanvechten. In tegenstelling tot het Boliviaanse voorbehoud, dat uitsluitend van toepassing is op het traditionele kauwen van cocabladeren door de eigen bevolking, en de marihuana legalisering in de VS die formeel is beperkt tot 2 staten, komt het Mujica voorstel van een volwaardige partij bij het Enkelvoudig verdrag  en stelt het de uitgangspunten van het VN- controleregime in vraag. Het internationale drugscontrole establishment is in shock, niet in staat te begrijpen dat de drugsbestrijding zich moet aanpassen aan nieuwe omstandigheden. De regering Mujica moet dus met grote omzichtigheid doorgaan. Temeer nu door een rechts populistische progressie in Europa de druk toeneemt op regeringen van vroeger gematigde landen, zoals Tsjechië, Nederland en Portugal, om hun beleid van tolerantie te verlaten ten gunste van een ouderwetse gespierde aanpak. Alleen legalisering kan helpen beschermen tegen de waan van de dag .

Om president Jose Mujica te eren voor zijn legalisatie van de marihuana in Uruguay, waardoor

- de productie en distributie in het legale circuit terecht komen,
- de gebruikers van de plant zich volledig kunnen integreren in de maatschappij, en
- een beter begrip van het gebruik in de hedendaagse samenleving mogelijk wordt,

en waardoor buiten Uruguay

- de zoektocht naar alternatief drugsbeleid een nieuwe impuls zal krijgen,
- regeringen elders in de wereld het voorbeeld van Uruguay kunnen volgen
- een wereldwijd proces van overbrugging van ideologische kloven veroorzaakt door de oorlog tegen drugs op gang kan komen,

en om de regering van president Mujica aan te moedigen om te volharden in haar pogingen om de verschillende verboden middelen onder maatschappelijke controle te brengen ,

presenteert het Drugs Vredesinstituut, in sasmenwerking met het collektief van Uruguyaanse kwekers PlantaTuPlanta, de Uruguayaanse cannabisgebruikersbond AECU, de Latijns--Amerikaanse Coalite van Cannabis Activisten CLAC, en de Federación de Asociaciones Cannábicas van Spanje, de kandidatuur van de heer Jose Mujica Cordano voor de 2014 Nobelprijs voor de Vrede, en nodigd iedereen uit die hiertoe gekwalificeerd is om hem te nominerenen en roept de internationale marihuana gebruikersgemeenschap op om deze nominatoren in te schakelen en te motiveren.