12
111
1 1 11
 
 
  11 1 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominatie-en selectie procedure voor de Nobelprijs voor de Vrede

Wie komt in aanmerking voor de Prijs?
De in aanmerking komende kandidaten voor de Nobelprijs voor de Vrede zijn de personen die door gekwalificeerde nominatoren worden voorgedragen. (zie hieronder)

Wie kan kandidaten voordragen voor de prijs?
- De leden van de nationale parlementen, het Europese parlement en regeringen 
- Leden van de internationale gerechtshoven
- Universiteitsrectoren, professoren in de sociale wetenschappen, geschiedenis, filosofie, rechten en theologie 
- Bestuurders van vredesonderzoeksinstituten en instituten voor buitenlands beleid.

Presentatie van documenten
Om open te blijven staan ​​voor de verschillende manieren waarop de kwaliteiten van een kandidaat kunnen worden bekeken, heeft het Noorse Nobelcomite niet een speciaal nominatie aanmeldingsformulier gemaakt. De voordracht hoeft niet lang te zijn, maar moet wel omvatten: 
- de naam van de kandidaat 
- het motief waarom de persoon of organisatie door de nominator geacht wordt een waardige kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede te zijn 
- en de naam, titel en academische of professionele werkplek van de nominator.

Methoden voor het presenteren van de Nominatie
- Voor de benoeming van president Mujica ontvangt het Drugs Vredesinstituut nominaties met ingang van 1 mei, 2013, via e-mail, te sturen naar nobel@drugspeaceinstitute.org De voordracht kan direct worden geschreven in het lichaam van de e-mail, of worden toegevoegd in een scan met het briefhoofd waaruit de nominatie capaciteit blijkt
- vanaf 1 september 2013 kunnen de nominaties ook direct worden voorgelegd aan het Noorse Nobelcomite postmaster@nobel.no of per gewone post gestuurd worden naar het Noorse Nobelcomite, Hendrik Ibsen poort 51, 0255 Oslo, Noorwegen 
- het Drugs Vredesinstituut vraagt ​​iedereen die de nominatie rechtstreeks naar Oslo stuurt, om een kopie te sturen naar nobel@drugspeaceinstitute.org
- 1 februari 2014 is de uiterste datum voor de presentatie van de nominaties voor de 2014 Nobelprijs voor de Vrede; diezelfde dag presenteert het Instituut officieel alle nominaties en aan het Noorse Nobelcomite.

Selectie en Ceremonie
Na een proces van evaluatie en eliminatie kiest het Noorse Nobelcomite een of meer laureaten in de maand oktober; op 10 december nemen de laureaten hun prijs in ontvangst tijdens een officiële ceremonie in Oslo, Noorwegen.