12
111
1 1 11
 
 
  3 33 11    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missie

De acties van het Instituut zijn gebaseerd op de overtuiging dat het gebruik van heilige middelen een spirituele gebeurtenis is en dat het ritueel van het gebruik ervan religieus van aard is. Door al deze producten over één kam te scheren word het feit verduisterd dat ieder van hen bijzondere helende eigenschappen heeft. Deze generaliserende benadering maakt het bijna onmogelijk de redenen voor het gebruik ervan te begrijpen en een passend beleid - met respect voor de gebruikers - uit te werken.

De missie van het instituut wordt bepaald door de War on Drugs: het bevorderen van drugsvrede door het kweken van respect voor de gebruikers van deze heilige middelen en de religiositeit van dat gebruik, alsmede het belichten van de duistere redenen voor het verbod er op.

Het uiteindelijke doel van het Instituut is het drugsbeleid in overeenstemming te brengen met de mensenrechten van de consumenten en hun volledige integratie in de samenleving