12
111
1 1 11
 
 
  1 1 1 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een Yatiri, genezer van de gemeenschap, doet een beroep op Mama Coca

Klik hier om uw petitie per email te verzenden

Evo Morales Ayma,
President van de Plurinationale Staat van Bolivië.

Zeer geachte heer Morales Ayma,

Bij deze heb ik het genoegen uzelf, de regering van de Plurinationale Staat van Bolivië en de consumenten van uw land te feliciteren met de aanvaarding door de Verenigde Naties van het traditionele kauwen van het cocablad in Bolivië, in het begin van dit jaar. En ook voor het heugelijke feit dat de cocaleros in Bolivië nu ongestoord voor het traditionele gebruik mogen telen.

Ook wil ik u daarom mijn zorg meedelen naar aanleiding van aanhoudende berichten over de uitroeiing van de cocaplanten van de traditionele telers en hun vervolging, en in het bijzonder de recente intimidatie van vrouwen en kinderen in Apollo en de gevangzetting van hun vakbondleiders.

Ik wil u daarom vragen er op toe te zien dat de gevangen genomen cocaleros snel een eerlijk proces zullen krijgen en dat de vernietiging van overtollige cocaplanten op een eerlijke en evenredige wijze zal geschieden, met inachtneming van verworven rechten en wettelijke toezeggingen. Ik hoop verder dat u er op wilt toezien dat de traditionele cocaboeren ook deelachtig zullen zijn aan de fondsen die door de Europese Unie beschikbaar worden gesteld als vergoeding voor de uitroeing van de cocavelden.

Ik dank u voor uw aandacht voor dit probleem,

(Hier zal uw naam komen te staan)

c/c
- Directoraat-generaal voor Ontwikkeling en Samenwerking, EuropeAid
- Commissie voor Ontwikkeling (Debe / DCI) van het Europees Parlement, mevrouw Eva Joly, voorzitter
- Commissie voor de Mensenrechten (DROI) van het Europees Parlement, mevrouw Barbara Lochbihler, voorzitter
- Plataforma COLI - Coca Orgánica, Libre e Informada – Cochabamba, Bolivia

Klik hier om uw petitie per email te verzenden