12
111
1 1 11
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x   cz
De religiositeit van het mari-huanagebruik is in beginsel niet gebonden aan een leer. In tegendeel, het gaat in te-gen iedere leer. Net zoals in de vedische mythologie de god Indra, door marihuana...
 
zz   z
In augustus 2012 diende de ex-Tupamaros en huidige president van Uruguay, Jose Mujica, een wets-voorstel in bij het congres om de consumptie en de teelt van cannabis te legaliseren.
 
v   a
Als er één product is dat Zuid-Amerika bepaalt, dan is het wel het cocablad. Mama Coca wordt met respect genoemd door de inheemse volkeren....

 

 

 

 

 

 
t  


Serie van 10 gepersonali-zeerde postzegels, uitgege-ven door het VOC (Verbond voor de Opheffing van de Cannabisprohibitie), om de Nederlandse politiek van tolerantie en de industire die het hielp bloeien, te eren. Een verzamelaars artikel dat nog steeds gebruikt kan wor-den voor postale diensten

 
t  
Serie van 10 gepersonali-zeerde postzegels, uitgege-ven door het DPI, als geschenk voor cocalero president Evo Morales, en vergezeld van een boodschap van Sinterklaas, waarin hij hem vraagt de marihuana en haar gbruikers en telers te respecteren.